Wat doen wij?


Psycho-energetica in het kort


human_light.jpg


Alles is opgebouwd uit energie. Deze energie kan stilstaan of in beweging zijn. Deze energie gaat ook dikwijls in interactie met andere energieën.  Constant worden verbindingen opgebouwd en terug afgebroken.

Het menselijk lichaam maar ook de menselijke psyche is opgebouwd uit energie.  Mensen zijn meer dan alleen hun fysieke lichaam.  Naast de fysiek zijn ook hun gevoelswereld, hun mentale overtuigingen, hun levensvisie, hun doelen en betrachtingen, opgebouwd uit een energetische lading. 

Deze menselijke energie kan stilstaan, in rust zijn, soms vastgeroest zijn, ze kan ook in beweging, in verbinding, in stroming, in the flow zijn.   

Er is een uitwisseling van energie in elke mens tussen zijn fysieke, emotionele, mentale en subtiele bewustzijnslagen.  Klassiek is bv de fysiek pijnlijke rug na dagenlange emotionele en/of psychische stress. 

Menselijke energiesystemen gaan ook continu in interactie met andere menselijke energiesystemen.  En het verhaal gaat nog verder, veel verder… 

Menselijke energie gaat ook in resonantie met het energie-systeem van het huis, de omgeving, de werkplaats, de aarde, de wereld, de kosmos …

 

Wie zijn wij? 


Lilith en Marleen    -     Rebecca    -     Edwig

Lilith - Marleen werkt alleen met ervaren coachen en practitionars die een vierjarige opleiding in dit psycho-energetisch werk met individuen en systemen volgden bij EPECA.   (European Psycho Energetic coaching association).  Daarnaast heeft elke coach zich nog gespecialiseerd in specifieke domeinen.

Het aanbod aan individuele coachings en invoelen van huizen wordt verzorgd door Marleen. 

Het aanbod aan workshops, lezingen, wandelingen en reizen wordt verzorgd door Marleen samen met Rebecca en/of Edwig. We werken ook hier volgens het pyscho-energetisch principe, elk weliswaar vanuit zijn eigen invalshoek en specialisatie.  

Soms wordt doorverwezen of samengewerkt met gespecialiseerde hulpverleners, medici en para-medici, indien wenselijk of nodig voor de verdere opvolging van een problematiek.  


Onze aanpak?

We werken vanuit een holistische (gehele) aanpak van het plaatje waarbij we er van uitgaan dat lichaam en bewustzijn (psyche) sterk met elkaar verbonden zijn.  In dat verbond willen we een zo optimaal mogelijke harmonie en stroming brengen.  En dit niet alleen voor jou maar ook voor gans je omgeving. 

Omdat de energie van elk individu, elke groep, elke omgeving anders is, bestaan er hier geen vaste regels.  Wel bestaan er heel veel middelen, modellen, om te leren op een positieve comfortabele manier met mekaar en met de omgeving om te gaan. 


Concreet 

We starten met een verkennend introductiegesprek voor jou en/of jouw groep en voor jou/jullie omgeving waarbij we de specifieke situatie en eigenheid bekijken vanuit een holistisch en energetisch standpunt.  

Via overleg en invoeling komen we tot een traject waarbij we ons als doel stellen een positieve energetische dynamiek op gang te brengen tussen jou en je eigen persoonlijkheidsstructuur, tussen jou en de anderen, tussen jouw en de verschillende maatschappelijke systemen, tussen systemen onderling. 

We halen jou en/of het systeem uit de slachtofferpositie, we zoeken naar de optimale interacties met de sociale en maatschappelijke omgeving.  We gaan voor het oplossen en transformeren van blokkades en vastgeroeste patronen. 

Dit doen we door het aanreiken van krachtige bewustzijnsverruimende tools die zorgen voor de meest gunstige en blijvende energetische transformatie van het individu en/of het systeem.   

Hierbij  streven we ook naar het implementeren van nieuwe paradigma’s die beter aansluiten bij de nieuwe tijdsbeleving van onze wereld die zelf ook continue in verandering is.  


Hieronder vindt u ons gevarieerd aanbod